ȊNTRE DOUĂ PARALELE, versuri de Lia Ruse

Publicat de Lia Ruse, 17 noiembrie 2013

ȊNTRE DOUĂ PARALELE
Ochii sclipesc ȋn aceeași lumină
Surâsul ei ne atinge topindu-ne privirea…
Dar, drumurile noastre
Sunt grele,
Selenare și paralele…

INSTANTANEU
Totuși… clipa a sosit
Ȋnecată ȋn plâns
Absurda tăcere, sub aripi
Grele, m-a strâns.
Polenul luminii vălurea
Pe genele ude…
Ce tristă vreme mi se da
Ȋn liniștile crude !

PRIBEGIE
Sunt o neliniște
Și m-ascund ȋn culoare,
Versuri mă duc grăbite
Pe picioare
Și-mi aștern pe soare,
Pe fire și pe vreme
Sufletul și privirea
Și visele-mi poeme…

ALTERNARE
Iubire:
Tăcere prinsă-n
Vraja nopților albastre
Aburită de-ntrebări…
Durere:
Timpul alergând
Cu gândurile noastre
Zguduit de ȋntâmplări…

UMBRĂ
Sunt clipe
Care scad sau cresc
Ȋnsingurate-n așteptare…
Sunt umbra clipelor
Ce plămădesc
Uitată-n depărtare.


Lia Ruse

Lia Ruse s-a născut la 13 mai 1931 în comuna Teiu Judeţul Argeş, ca fiică a lui Nestor Gogoncea şi a Ioanei, ambii cadre didactice. Urmează Şcoala Primară în satul natal, apoi Liceul Mihail şi Sevastiţa Vasilescu Piteşti şi Liceul I. L.Caragiale Bucureşti. Originea socială şi trecutul politic al familiei i-au permis accesul doar la studii postliceale de trei ani, secţia Farmacie. Are preocupări literare chiar din timpul şcolii primare. Abia după decembrie 1989 i se publică prima poezie - “Biserica cu ceas”, la 21 ianuarie 1990, în Argeşul Liber. O mare bucurie îi aduce prezentarea unor poezii la postul de radio Vocea Americii, în mai multe emisiuni, începând cu 18 februarie 1990, de către Elena Velisar şi recitate de Victor Ştrengaru şi Mihai Rosetti. A colaborat intens la Argeşul Liber şi, după înfiinţare, la săptămânalul argeşean de cultură “Săgetătorul” şi la Glasul Dreptăţii, la Piteşti. În luna mai 2004, vine cu soţul ei la Montreal, unde fiul cel mare - Lilion Ruse - se stabilise încă de la începutul anului 1993. Aici publică la Tribuna noastră, Pagini Româneşti, Candela de Montreal, Observatorul din Toronto şi continuă colaborarea, în ţară, pe lângă revistele anterioare, cu revista Singur din Târgovişte, Revista Luceafărul Botoşani, Revista Agata Literara Botoşani, chiar în revista Vorniceneanul din Vorniceni, Peniţa de aur şi altele în care s-a regăsit publicată. Debutează cu “Freamăt de mai în colorit de toamnă” poezii - în anul 1994 -, la editura Basarab din Curtea de Argeş (prezentare Al.Th. Ionescu, director revista Calende, Piteşti). Are până în prezent 15 volume de poezie. Este prezentă în antologii de poezie din ţară şi Canada, în dicţionarul bibliografic: Scriitori, publicişti, folclorişti ai Argeşului (de la Neagoe Basarab până azi). Face parte din primul volum “O Altfel de Istorie a Literaturii Române Contemporane”, realizat de revista Singur din Târgovişte. Publică în reviste de literatură din România si din străinatate.

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Accesări: 2.712