ROTARY CLUB BOTOSANI lansează programul de burse scolare: BURSA SCOLARA “Prof. dr. Constantin Manolache”

Publicat de Ion V. Istrate, 21 iulie 2014

Primit pentru a fi publicat de la Daniel Bucatariu (boardmedia.ro), 19 iul. 2014.

Rotary [Agata,640x480]Clubul Rotary – Botoșani, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și conducători din diverse firme private sau publice,  profesioniști de elita in domeniul lor de activitate, are ca principiu/ obiectiv sustinerea performantei si a excelentei.
Astfel, pentru sprijinirea elevilor cu performante, Clubul Rotary Botosani prin proiectul ,,Ajuta un copil sa invete – Bursa scolara “PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE“ va acorda anual minim doua burse scolare. Valoarea unei burse este de 6.000,00 lei/an si se va acorda conform Regulamentului, in baza unui concurs de dosare, urmărind identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.
Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA SCOLARA ROTARY orice elev care urmeaza cursurile la invatamantul de zi in unitatile de invatamant din Municipiul Botosanisi care:

– este elev în clasele IX – XI intr-o unitate de invatamant din Municipiul Botosani si are domiciliul în judetul Botosani,
– s-a remarcat la olimpiada – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri .
– are media generala a anului de studiu anterior peste 9,00.
– veniturile familiei sa nu depaseasca 1500 lei (valoare neta ce se va dovedi prin documente).
– nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat.

Perioada de primire a dosarulor de candidatura este20 iulie – 8 septembrie 2014, catre Clubul Rotary Botosani la adresa:  Botosani, str.Postei nr. 6 ,receptie Hotel Europa – Botosani. Atribuirea burselor de studiu se va face in urma unui proces de evaluare a candidatilor inscrisi.

Lista bursierilor castigatori va fi publicata in luna septembrie 2014.

Regulamentul programului, criteriile de eligibilitate si continutul dosarului de candidatura pot fi accesate pe pagina de facebook a clubului, la:

https://www.facebook.com/events/559090880867979/

REGULAMENT BURSĂ ȘCOLARĂ

“PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE”
Proiectul“AJUTA UN COPIL SA INVETE”

I. PREVEDERI GENERALE

Art. 1 – Bursele scolare acordate în baza prezentului Regulament urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea acestora spre studii superioare.

Art.2. BURSA SCOLARA  ROTARY CLUB BOTOSANI se adreseaza exclusiv elevilor, cetateni romani.

Art. 3.Pentru BURSA SCOLARA  ROTARY CLUB BOTOSANI se pot inscrie elevii care indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 4. Clubul Rotary Botosani va acorda annual cel putin doua BURSESCOLARE pentru elevi al unei institutii de invatamant din Municipiul Botosani. Oportunitatea suplimentarii numarului de burse sau a valorii acesteia se va analiza de catreClub Rotary Botosani, la inceputul fiecarui an calendaristic, conform posibilităţilor si bugetului sau.

Art.5.Baza materialã a burselor scolare o constituie sumele alocate prin intermediul Proiectului “Ajuta un copil sa invete– PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE”, proiect aprobat pentru fiecare an încadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Clubului Rotary Botosani.

Art.6. BURSA SCOLARA  ROTARY CLUB BOTOSANI se acorda prin concurs, in conformitate cu prevederile Legii nr. 376 din 28.09.2004 privind bursele private, in baza unui contract semnat intre BENEFICIARUL bursei si Clubul Rotary Botosani.

Art.7. BENEFICIARUL, în timpul studiilor sustinute prin prezenta bursa, are obligaţia sa aiba o prezenta de minim 90 % la cursurile scolare. In caz contrar, Clubul Rotary Botosani este indreptatit sa intrerupa finanţarea BENEFICIARULUI.

Art.9. Valoarea efectiva a bursei se va situa la un nivel de 6.000 LEI/An si va fi platită lunar prin transfer bancar in contul BENEFICIARULUI.

Art.10. BENEFICIARUL bursei are obligatia ca in termen de 30 de zile de la momentul anuntului public privind acordarea BURSEI SCOLARE sa comunice in scris catre Clubul Rotary Botosani, denumirea bancii, sucursala si numarul contului pentru transferul sumei acordate.

II. CRITERII DE ACORDARE A BURSEI SCOLARE  ROTARY

Art.11. Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA SCOLARA ROTARY orice elev care urmeaza cursurile la invatamantul de zi in unitatile de invatamant din MunicipiulBotosani si care:

– este elev în clasele IX – XI intr-o unitate de invatamant din MunicipiulBotosani si are domiciliul în judetul Botosani,

– s-a remarcat la olimpiada – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri.

– are media generala a anului de studiu anterior peste9,00.

– veniturilefamiliei sa nu depaseasca1500 lei(valoarenetace se va dovedi prin documente).

– nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat,

Art.12. – Nu vor constitui criterii de acordare a bursei: sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conforma cu legislatia romana.

Art.13. Pentru inscrierea in concurs aplicanţii au respectat integral metodologia acordarii bursei si indeplinesc simultan urmatoarele criterii de departajare:

• A  obtinut rezultate deosebite, demonstrabile prin rezultate, participari la olimpiade, concursuri – faza nationala si s-a clasat in primele 20 de locuri, are media generala pe anul de studii anterior peste 9.00 .

III. METODOLOGIA ACORDARII BURSEI

Art. 16 – Inscrierea in concurs

Pentruparticiparea candidatilor la concursul privind acordarea BURSEI SCOLARE ROTARY este necesara inscrierea acestora. Aceasta se realizeaza prin transmiterea unui set de documente in intervalul 20 iulie-8 septembrie al fiecarui an catre Clubul Rotary Botosani la adresa Botosani, str.Postei nr.6 ,receptie Hotel Europa .

Fiecare candidat va primi prin e-mail sau posta o confirmare privind acceptarea/respingerea candidaturii sale in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de inscriere. Numai documentele completate corect si in intregime vor fi luate in considerare, neindeplinirea acestei conditii ducand automat la respingerea candidaturii.

Toate candidaturile primite si acceptate vor fi tiparite si puse la dispozitia exclusiva a membrilor Comisiei de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani, în3zile de la data incheierii inscrierilor.

Art.17. – Continutul setului de documente

• Curriculum Vitae in format european, care sa precizeze in mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formarii acestuia, situatia materiala precum si activitatile si rezultatele semnificative (premii obtinute, situatia scolara, materiale publicate, stagii de pregatire, burse anterioare etc.)

• Copie de pe actul de identitate/certificatul de nastere;

• Copia diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului si prezentarea acestora în original pentru conformitate;

• Dovadă care sa ateste veniturile familiei din care provine aplicantul,

• Scrisori de recomandare de la cadre didactice care il cunosc (minim 2).

Art. 18 – Evaluareacandidatilor

Evaluarea candidatilor in privinta acordarii BURSEI SCOLARE ROTARY BOTOSANI se va face de catre Comisia de Acordare a BurseiScolare RotaryBotosani,  compusa din 5membri, de regulă :
• presedintele Clubului Rotary Botosani,
• presedintele din anul Rotarian anterior (past president) al Clubului Rotary Botosani
• presedinteledin anul Rotarian anterior (future president) al Clubului Rotary Botosani

• secretarul Clubului Rotary Botosani

• managerul de proiecte al Clubului Rotary Botosani

Sau reprezentanţi ai acestora, desemnati de Colegiul Director al Clubului Rotary în cazul imposibilităţii participării unuia dintre membri.

Comisia va efectua evaluarea in functie de criteriile enuntate la Capitolul II, peparcursul a două etape:

1. Etapa preliminara – in care se va analiza eligibilitatea fiecarei candidaturi in parte de catreComisia de Acordare a Bursei Scolare Rotary Botosani.

2. Etapa finala – prezentarea de catre Comisia de Acordare a BurseiScolare Rotary Botosaniin sedinta de club documentul final care va reflecta  activitatea Comisiei pe parcursul intregului proces de evaluare a eligibilitatii aplicantilor .

Clubul Rotary Botosani va valida Lista finala cu aplicanti.

In situatia in care numarul aplicantilor este mai mare decat numarul de burse acordate pentru desemnarea castigatorilor se va proceda prin tragere la sorti .

Castigatorii Burseivor fi anuntati prin mail sau/si prin postă in termen de 3 zile de la desemnarea lor.

Anuntare apublica a rezultatelor se va face prin publicarea pe site-ul clubului, presa locala si in Sedinta de deschidere a anului scolar.

Aplicantii nu pot contesta decizia Comisiei de Acordare a Bursei Scolare RotaryBotosani .

Art. 19. Acordarea bursei

Castigatorii Burseivor fi anuntati prin mail sau/si prin postă in termen de 3 zile de la desemnarea lor.

Anuntarea publica a rezultatelor se va face prin publicarea pe site-ul clubului, presa locala si in Sedinta de deschidere a anuluiscolar .

IV. PREVEDERI FINALE

Art.20. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile din actele normative care reglementeaza acordarea burselor sau se modifică după aceeasi procedură aplicată la intrarea lui initială în vigoare.

Art.21. – Prezentarea de documente false, in scopul obtinerii prezentei burse, atrage dupa sine sanctiuni conform legislaţiei în vigoare, precum si restituirea imediata a sumelor primite din partea Clubului Rotary Botosani.

 Presedinte 2014-2015
Iulian Cuzub

www.rotarybotosani.ro
office@rotarybotosani.ro
www.facebook.com/RotaryBotosani

Acest articol a fost publicat în Știri. Salvează legătura permanentă.