Simpozionul Internațional ,,Eminescu: Carte-Cultură-Civilizație”

Publicat de Ion V. Istrate, 12 iunie 2014

BJBBiblioteca Județeană ,,Mihai Eminescu”, 14 iunie 2014

 Programul comunicărilor:

1. Poet, publicist PAVEL GATAIANTU, Novi Sad – Serbia, Prezenţa lui Mihai Eminescu în revista „Europa” din Novi Sad, Serbia;
2. Lect. dr. PUIU IONIŢĂ, (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), Liturghia cosmică, proiecţia transcendentală a naturii eminesciene;
3.Prof. univ. dr. TRAIAN DIACONESCU, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), titlu rezervat;
4.Prof. univ. dr. GISELE VANHESE, (Universitatea „Cosenza – Calabria”, Italia), titlu rezervat;
5.Lect. dr. LIVIA IACOB, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), O nouă interpretare a Luceafărului eminescian. „Portretul unei zeităţi întunecate”;
6.Lect. dr. IOAN MILICĂ, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Reprezentări ale mecanicităţii în publicistica eminesciană;
7.Lect. dr. DORIS MIRONESCU, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Există un public pentru poezie? Eminescu între amuţirea elocventă şi scrisoarea deschisă;
8.Student masterand LUCIAN BĂICEANU, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Despre jocul cu intertextul eminescian în poezia nouăzecistă şi douămiistă;
9.Prof. dr. FLORIN DORCU, (Iaşi), Formele magiei culte în opera eminesciană;
10.Cercet. şt. dr. ANDREEA MIRONESCU, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), „Străine guri”. Retorici ale amintirii în mărturiile contemporanilor;
11.Student masterand MARICICA MUNTEANU, (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi), Eminescu fără Eminescu: capcanele şi derutele interpretării;
12.Prof.    univ.    dr.    VIORICA    S.    CONSTANTINESCU, (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), titlu rezervat;
13.Prof. univ. dr. LEONIDA MANIU, (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), Eminescu văzut de Ştefan Cuciureanu;
14.Prof. univ. dr. LUCIA CIFOR, (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), titlu rezervat;
15.Cercet. șt. pr. I dr. RODICA MARIAN, (Institutul de Lingvistică ”Sextil Pușcariu”, Filiala Academiei Române din Cluj Napoca), Steaua singurătății în Luceafărul, prezentarea volumului Luceafărul ”Text poetic integral, Studii” ed. Eikon, 2014;
16.Cercet. șt. dr. SEBASTIAN DRĂGULĂNESCU, (Institutul de Filologie Română ”Al. Philippide”, Filiala Academiei Române din Iași),Metafore ale timpului la Eminescu ;
17.
Prof. drd. SILVIU MIHĂILĂ, (Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Valențe ale receptării sacrului la Eminescu în viziunea Zoei Dumitrescu Bușulenga .

Acest articol a fost publicat în Evenimente și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.