Ion ISTRATE (coord.) Comunități în mișcare: programe şi intervenţii sociale

Publicat de Redactia Editurii Agata, 4 august 2004

social_Ion_Istrate_comunitatiIon ISTRATE (coord.), Diana Aghiorghiesei, Dan Grosu, Olimpius Istrate, Mihail Şandru, Simona Velea

Comunități în mișcare: programe şi intervenţii sociale

ISBN: 973-86576-8-7

Anul apariției: 2004

Format pdf: Editura_Agata_Comunitati_in_miscare_2004

Extras din Cuvânt înainte:

Modelul democraţiei europene este unul al cooperării, care se fundamentează necesar pe participarea tuturor actorilor comunitari. Ca reflectare perfectă în practică a principiilor democraţiei participative, autorităţi, instituţii media şi ale sectorului non-guvernamental, persoane şi instituţii educaţionale promovează, implementează, dezvoltă şi susţin împreună programe, proiecte sau intervenţii la nivel macro- şi micro-social, legitimate de aceleaşi valori ale noii Europe: toleranţă, pluralism valoric, egalitate, participare publică, civism etc. Comunităţile se nasc sau se definesc, se regăsesc sau se dezvoltă continuu într-un spaţiu lărgit european, indefinit mozaicat, unde criteriile identitare se ancorează în spaţii istorice, realităţi economice, structuri culturale şi idealuri în schimbare.

Un astfel de context complex conduce la structuri comunitare derivate, în care variaţia mare a unui pattern general valabil determină intervenţii sociale fundamentate pe o cunoaştere temeinică a grupului ţintă şi ajustate continuu pe parcursul programului. De aceea, instituţiile care acţionează la nivel socio-economic prin proiecte şi programe ar trebui să cunoască elementele constitutive ale teoriei programelor sociale şi să-şi deruleze activităţile conştiente de impactul programului, pe termen mediu şi lung, la nivelul întregii comunităţi.

Justificarea acestui Ghid survine în primul rând din nevoile ONG-urilor din regiunea de nord-est, identificate de Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară şi care întemeiază întregul proiect Centru judeţean de resurse pentru ONG-uri, finanţat prin Phare RO 0101.03/1.3. Proiectul, şi implicit Ghidul de faţă, au drept scop furnizarea de informaţii de interes către ONG-uri şi persoane fizice privind: cadrul legislativ de organizare şi funcţionare  a organizaţiilor, managementul organizaţiilor (inclusiv conducerea şi organizarea evidenţei contabile), asigurarea şi accesul la surse de finanţare. O atenţie deosebită a fost acordată teoriei programelor sociale şi evaluării acestora, ca modalitate de conştientizare a rolului central în dezvoltarea comunitară al societăţii civile şi, în speţă, al ONG-urilor. Şi, pentru că o schimbare socială solidă cu efecte pe termen lung survine, în opinia colectivului de autori, ca urmare a dezvoltării capitalului uman, latura aplicativă a acestei codificări de experienţe gravitează constant în jurul proiectelor cu scop educaţional.

Măsura unei schimbări este dată mai ales de dimensiunea participării şi implicării active a participanţilor, implicit a grupurilor ţintă, la această schimbare. Numai aşa se poate vorbi de dezvoltare comunitară, de capacitate instituţională crescută, de practici pozitive şi mai ales de programe şi intervenţii sociale eficiente.

Astfel, Ghidul de faţă se constituie ca o invitaţie către sectorul neguvernamental, şi mai ales către Centrele de resurse pentru sectorul ONG, de a participa activ la transformarea comunităţii.

 

Acest articol a fost publicat în Biblioteca virtuală, Sociologie și etichetat cu , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.