Simona VELEA (coord.) Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi

Publicat de Redactia Editurii Agata, 4 iunie 2006

edu_tehne_participareaelevilor_2006Simona VELEA (coord.), Nicolae TODERAȘ, Mihaela IONESCU

Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi

ISBN: 978-973-7707-29-1

Anul apariției: 2006

Format pdf: TEHNE_participareaelevilor_2006

Extras din Capitolul I:

Societatea actuală, mereu mai complexă, face necesară redefinirea conceptului de „cetăţean” şi, implicit, a educaţiei pentru cetăţenie. Participarea constituie „valoarea adăugată” a noii concepţii despre cetăţenie, promovată de politicile europene ca dimensiune a unui nou model de guvernare. Politicile europene la care România aderă în procesul de integrare unională menţionează rolul sistemelor de educaţie şi formare de a contribui la dezvoltarea personală a oamenilor, pentru o viaţă mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în societăţi democratice, respectând diversitatea culturală şi lingvistică. Recomandări mai concrete vizează educaţia pentru cetăţenie: învăţarea valorilor democraţiei şi a participării democratice, pentru a pregăti indivizii pentru cetăţenia activă, prin metode bazate pe colaborare, prin structuri democratice care să stimuleze participarea. […]

Învăţarea cetăţeniei nu  se poate reduce doar la orele de educaţie/ cultură civică, ci trebuie realizată într-o manieră integrată, inclusiv prin teme cross-curriculare şi prin climatul socio-educativ al şcolii. Cultura organizaţională a instituţiilor de învăţământ a evoluat în direcţia mecanismelor şi practicilor democratice, prin reglementări formale (curriculum-ul naţional, regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ, metodologia inspecţiei şcolare etc.) şi prin adaptarea la noul model socio-cultural şi politic. Schimbarea mentalităţilor şi a practicilor educaţionale necesită un timp îndelungat, pentru a dezvolta actorilor implicaţi noi competenţe de comunicare, cooperare, de management participativ. Implicarea elevilor în managementul clasei şi al şcolii reprezintă un deziderat şi, în unele cazuri, o realitate, beneficiind de un cadru legal favorabil. La nivel naţional, o strategie coerentă pentru ameliorarea culturii organizaţionale şi afirmarea principiilor democraţiei ca repere în structurarea ofertei educative şi în gestionarea activităţilor curente ale şcolii ar putea aduce un salt calitativ semnificativ.

În acest context, ghidul de faţă, elaborat pe baza experienţei acumulate în cadrul proiectului „Participarea elevilor – un mod de a trăi democraţia”, îşi propune să devină un instrument de promovare a participării elevilor la viaţa şcolii şi a comunităţii. Am pornit de la premisa că participarea nu se poate învăţa citind, ascultând sau memorând norme şi reguli, ci exersând, greşind,  trăind!

Acest articol a fost publicat în Biblioteca virtuală, Științele educației și didactică și etichetat cu , , , . Salvează legătura permanentă.