Steliana TOMA. Instruirea în Societatea Cunoaşterii: Impactul programului Intel Teach în România

Publicat de Redactia Editurii Agata, 4 noiembrie 2009

edu_ImpactTeach_2009Steliana TOMA, Simona GĂBUREANU, Silvia FĂT, Cornelia NOVAK

Instruirea în Societatea Cunoaşterii: Impactul programului Intel Teach în România

ISBN (pentru versiunea în română): 978-973-7707-65-9
ISBN (pentru versiunea în engleză): 978-973-7707-64-2

Anul apariției: 2009

Format pdf:
– în română: Intel_Teach_Impact_2009
– în engleză: Intel_Teach_Impact_2009_en

Extras din capitolul Cadrul de referință:

Dezvoltarea rapidă a TIC în ultimii ani a determinat transformări importante în modul în care lumea comunică şi acţionează. Acestea au avut un impact semnificativ asupra nevoilor de învăţare, atât în termeni de conţinut, cât şi de oferire a serviciilor educaţionale. La nivelul politicilor educaţionale, factorii de decizie au adoptat măsuri de dotare a şcolilor cu computere, de pregătire a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei şi, mai mult decât atât, de pregătire a acestora pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică.

În procesul de educaţie, computerul nu ar trebui să fie considerat doar un mijloc de informare pentru elev, ci un instrument de promovare a iniţiativei, a angajării elevului în activitate, a autonomiei acestuia în învăţare. Folosirea computerului în lecţie permite crearea unor medii de învăţare individuale, independente, dar şi a unor medii de învăţare bazate pe interacţiunile dintre elevi. Relaţia tradiţională profesor-elev este completată cu alte tipuri de interacţiuni (elev-elev, elev-conţinut, elev-computer) în care rolul profesorului este acela de moderator, de facilitator al învăţării. Utilizarea noilor tehnologii în educaţie solicită din partea profesorilor noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, formarea unei culturi informatice, înţeleasă nu numai ca un registru de competenţe de specialitate, ci ca o nouă orientare şi raportare la realitate.

 

Din acest punct de vedere, programul Intel Teach le oferă cadrelor didactice un alt mod de abordare a învăţării. Urmând un program intensiv de pregătire, profesorii învaţă nu asimilând pasiv informaţii, ci lucrând efectiv. Sunt, în acelaşi timp, profesori şi elevi. Lucrează cu computerul rezolvând sarcinile de lucru şi asumându-şi munca de echipă, reflectează asupra propriei învăţări. Trăiesc o experienţă de formare diferită, pe care ne aşteptăm să o valorifice ulterior în activitatea cu elevii.

Facilitând utilizarea TIC, ajutăm profesorii să îşi gestioneze propria dezvoltare profesională. Potrivit programului Intel Teach, utilizarea tehnologiei de către profesori nu este un scop în sine, ci un mijloc de abordare inovativă a demersului didactic şi un instrument de dezvoltare profesională continuă.

Acest articol a fost publicat în Biblioteca virtuală, Științele educației și didactică și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.