Arhiva autorului: Cristian Carpenaru

Despre Cristian Carpenaru

" Ce aș putea să spun despre mine? Sunt un om care încă mai crede în bunătatea sufletului și în romantismul clipei; un om care încă mai crede în beatitudinea lucrurilor mărunte și în sinceritatea surâsului larg despletit. Restul este viața trăită la intensitate maximă, vis și ideal... un om și doar atât!"

În mirifica tăcere

Publicat de Cristian Carpenaru, 17 iulie 2014

Ȋn mirifica tăcere nocturnă Pios ascult scâncetul străzii Ce se răsfiră asupra prăzii Precum timpul peste funerara urnă. O simt încrustându-se sferedelitoare În zidurile impozante și reci, O aud sculptând pietruite poteci În zarea etern acaparatoare. Un cavou ce a rănit pământul Îmi pare această mirifică tăcere, Împovărându-l cu doliu și prezicere Din odiseea ce a reîntrupat vântul. Tăcere de granit și valuri spumegânde, Tăcere în stropii de rouă străvezie, … Continuarea


Visul unui osândit

Publicat de Cristian Carpenaru, 9 iulie 2014

Aş vrea sӑ înec deodatӑ Ȋn liniştea bisericii uitate, Ȋntreaga conjugare boantӑ A verbelor neastâmpӑrate. Sӑ o înec în râuri de morfinӑ Ȋntr-o fӑrâmӑ de clipӑ nebunӑ, Când frӑmântarea hialinӑ Tendenţios înţeapӑ retina-mi brunӑ. Sӑ o strivesc sub un prolog De vise, idealuri, gânduri suple, Simţind cum noul decalog Întreg sufletul îmi umple. Aş vrea ca blânda rӑtӑcire De paşi pierduţi duios în mine, Sӑ aibe-un sens, o mântuire Scӑldatӑ … Continuarea