Olimpius ISTRATE (coord.) Formarea continuă a cadrelor didactice de științe tehnologice – un program pentru societatea cunoașterii

Publicat de Redactia Editurii Agata, 4 septembrie 2012

edu_Istrate_Eval_TehnologiiOlimpius ISTRATE (coord.), Petre BOTNARIUC, Cornelia NOVAK, Cristiana CHIRA, Simona GĂBUREANU, Gabriela APOSTOLESCU, George NEDELCU

Formarea continuă a cadrelor didactice de științe tehnologice – un program pentru societatea cunoașterii.
Raport de evaluare a impactului programului de formare profesională continuă dedicat profesorilor de ştiinţe tehnologice realizat în cadrul proiectului POS DRU 62631 – beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureș

ISBN: 978-606-8198-44-6

Anul apariției: 2012

Format pdf: TEHNE_f9_raport_evaluare_formare_2012

Extras din Introducere:

Punerea eficientă în aplicare a conceptului de ”arie europeană extinsă a educaţiei”, în perspectiva cerinţelor economiei bazate pe cunoaştere, a condus la înregistrarea de progrese semnificative la nivelul Uniunii Europene. Astfel, contextul actual oferă o serie de documente de referinţă, cu un rol important în regândirea, reorganizarea şi armonizarea sistemelor de educaţie în ceea ce priveşte asigurarea calităţii educaţiei, a mobilităţii şi a oportunităților variate de studiu.

În mod particular, competențelor profesionale li se acordă o atenție sporită, iar disciplinele tehnologice se aliniază la acest proces de dezvoltare continuă a sistemelor de educație din Uniunea Europeană, în unele aspecte fiind chiar în avangarda inovării, oferind exemple de bună practică.

Mai multe tendinţe comune sunt caracteristice pentru dinamica sistemelor de formare profesională în zilele noastre, unele dintre ele fiind amintite în mod repetat și ridicate la nivel de obiective la nivel european, naţional şi/ sau la nivel instituţional.

Nevoile angajatorilor în calitate de beneficiari ai sistemului de învăţământ, pe de o parte, şi nevoile elevilor ca viitori profesionişti, pe de altă parte, sunt tratate în mod diferit la nivel de politici ale educaţiei, chiar dacă deprinderile pentru viaţă și competențele în domenii tehnologice sunt, în general, văzute astăzi ca un element cheie pentru integrarea socială şi profesională, iar această afirmaţie este din ce în ce mai prezentă în discursul public al factorilor de decizie.

Pornind de la nevoile concrete ale cadrelor didactice de științe tehnologice și anticipând, într-o oarecare măsură, tendințele de reformă din sistemul de învățământ românesc, echipa proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de Ştiinţe tehnologice în societatea cunoaşterii” (Beneficiar: Casa Corpului Didactic Mureş, contract POS DRU/87/1.3/S/62631) a dezvoltat o metodologie de lucru și un program de formare adecvat, propunând o abordare flexibilă, oportună și utilă cadrelor didactice.

Acest articol a fost publicat în Biblioteca virtuală, Științele educației și didactică și etichetat cu , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.